Zdravé město Znojmo uspořádalo pro studenty odborný seminář

Zdravé město Znojmo ve čtvrtek 3. května uspořádalo pro studenty Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Znojmo odborný seminář na téma „Zdravotní gramotnost populace jako podmínka pro udržitelný rozvoj obce“.

Přednášku vedla MVDr. Kateřina Janovská, předsedkyně Národní sítě podpory zdraví, která v první části semináře studenty seznámila s principy udržitelného rozvoje a jejich uplatňování v praxi. Dále udržitelný rozvoj blíže specifikovala k problematice zdraví obyvatel a jeho důležitosti.

Doktorka Janovská seznámila studenty se základy zdravotní gramotnosti, která poukazuje na schopnost jedince i populace své zdraví kladně ovlivňovat. Ta je zásadní pro udržení a posilování zdraví každého člověka i pro udržitelný rozvoj obcí a celé společnosti. Bez zdravého obyvatelstva nelze směřovat k rozvoji. Zdraví totiž nevzniká v nemocnicích, tam se obvykle až následně napravují škody.

 

Udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoje je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své. Znamená hlavně rovnováhu mezi třemi základními oblastmi našeho života – ekonomikou, sociálním aspekty a životním prostředím.

plakat.png

12.JPG

13.JPG

14.JPG

 15.JPG

 

 

 

 

Nadcházející události

    8. - 20. 8.   Výstava Spokojení

                      Dánové

            4. 9.   Prezentace projektů

                      Tvoříme Znojmo
          21. 9.   Den bez aut

  8. - 19. 10.  Podzimní dny

                      zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Tisková kancelář
Obroková 12

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

plakátkyweb 002

Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska